Oprócz dotychczas posiadanych certyfikatów „Bezpieczny dla dziecka” oraz „Przyjazny dla człowieka” uzyskaliśmy ceniony przez konsumentów w Polsce i za granicą certyfikat OEKO-TEX*. W najwyższej możliwej klasie I !                                                                                           

*STANDARD 100 by OEKO-TEX ® jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.